CÂY CÔNG TRÌNH

cây công trình – 0164 403 8282


Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Công trình ấn tượng của chúng tôi

Di chuyển và trồng lại hơn 30 cây bàng đài loan và cây bò cạp vàng!!!

Công trình thực hiện trong vòng 03 ngày!!!

Bảo hành và bảo dưỡng cho khách hàng là 03 tháng!!!

Hết thời gian bảo hành và bảo dưỡng: CÂY SỐNG ĐẸP 100%!!!

Xem những hình ảnh của quá trình thực hiện công trình sau:

Chặn nước và vi khuẩn ký sinh vào cây, quét mỡ tại các vị trí cắt.

Advertisements